Fiskepleje.dk

Albertslund Sportsfisker Klub

CVR.nr: 34 64 96 18

Langagergård

Gl. Landevej 48

2620 Albertslund

Fiskepleje.dk

 

 

Møde om pighvarrer i Roskilde Fjord 15. februar 2017

I foråret 2017 begynder en undersøgelse af pighvarrer i Roskilde Fjord. DTU Aqua håber, at lokalbefolkningen vil bidrage til undersøgelsen og holder... Læs mere

 

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark afholder i samarbejde med DTU Aqua et genopfriskningskursus i elektrofiskeri... Læs mere

 

Ny vejledning om vandløbsrestaurering

Ny udgave af vejledningen ”Sådan laver man gydebanker for laksefisk” forklarer med tekst, illustrationer og video, hvordan man bedst genskaber et naturligt... Læs mere

 

Foreningspuljen til vandløbsrestaurering - genskaber gydeområder

Udlægning af gydegrus er til gavn for både fisk og smådyr. Derfor betaler fisketegnet grus til vandløbsrestaurering, hvor man genskaber egnede gyde... Læs mere

 

Ny folder beskriver regler for fiskeri i lokalområder

Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1591 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand, er i 2016 blevet revurderet af biologerne fra DTU-Aqua. Læs mere

 

DTU Aquas kursister i vandløbsrestaurering 2016 bliver forældre til foråret

De nye gydebanker i Vejle Å-systemet, som blev udlagt i 2016, har allerede tiltrukket gydende ørreder, så til foråret vil det vrimle med vild ørredyngel... Læs mere

 

Få styr på fredningsbælterne på fisketuren

Med Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker. Læs mere

 

Usædvanlig få fisk i Kongeåen

Fiskebestanden i 4 km af Kongeåen, hvor der tidligere var mange fisk, er nu så lille, at der ikke er ret meget føde til åens rovdyr. Læs mere

 

Nyheder fra fiskeplejen

Klik på fotoet og se alle nyheder fra 2016 Læs mere

 

Laksen som var tæt på at uddø

DTU Aqua-forsker bag populærvidenskabelig bog om den vestjyske laks Læs mere

 

Ørreder gør ikke altid, som der står i lærebøgerne

Nyt studie viser, at ørreder vandrer over en længere periode, end man hidtil har vidst. Læs mere

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2017

Laksekvoter for 2017. Her vil du blive informeret om laksekvoterne for 2017. Foreningerne der ønsker at få tildelt en laksekvote skal årligt ansøge... Læs mere

 

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark afholder i samarbejde med DTU Aqua et genopfriskningskursus i elektrofiskeri... Læs mere

 

Kursus i elektrofiskeri for myndigheder

For myndigheder og konsulenter bliver der afholdt et kursus i elektrofiskeri. Læs mere

 

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

DTU Aqua afholder i 2017 et genopfriskningskursus i elektrofiskeri og bestandsanalyser for ansatte i SVANA, universiteter, kommuner og konsulentfirmaer... Læs mere

 

Gedder på vandring i Stege Nor

Hvor opholder brakvandsgedderne sig egentlig i Stege Nor, og er de i Noret hele året rundt? Det har DTU Aqua lavet en undersøgelse af, som giver ny... Læs mere

 

Er det genetik der bestemmer, hvor længe laks opholder sig i havet?

Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua samarbejder om at undersøge, om det er laksenes gener, der bestemmer, hvor længe de opholder sig i havet, før... Læs mere

 

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

DTU Aqua afholder kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. Læs mere

 

Vandløb som får undersøgt ørredbestanden i 2017

I efteråret 2017 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger... Læs mere

 

Undgå indavl, hvis du udsætter ørreder i naturen

Små ørredhanner har stor gydesucces trods deres ringe størrelse. Derfor bør man både bruge små og store hanner til befrugtning, når man opdrætter ørreder... Læs mere

 

Brakvandscup efter gedder og aborre indgår i DTU Aqua`s forskning

Lystfiskere, som deltog i Dansk Brakvandscup, er med til at levere vigtige data til DTU Aquas projekt om brakvandsgedder. Læs mere

 

Skarven er hård ved stallingen i Kongeåen

En undersøgelse med radiomærkede stallinger i Kongeåen viser en meget høj dødelighed over vinteren, hvor der er særligt mange skarver ved åen Læs mere

 

Foredrag: Det fascinerende liv under havets overflade

Den 17. november 2016 holder DTU Aquas marine fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen foredrag i Hvide Sande om det fascinerende liv under havoverfladen... Læs mere

 

Kæmpelaksen fra Storå er ambassadør for en bestand i fremgang

I starten af oktober fangede en lystfisker en rekordstor laks i Storåen. Kæmpelaksen er et tegn på, at arbejdet med at redde de vestjyske laksebestande... Læs mere

 

Ny forvaltningsplan for skarv

Ny forvaltningsplan giver flere muligheder for at regulere skarvbestanden. Undersøgelser skal vise, om det er muligt at skræmme skarven væk fra vandløb... Læs mere

 

Svag fremgang for stallingen i Gudenåen ved Tørring

Fiskeundersøgelser i Gudenåen ved Tørring har vist en lille fremgang for stallingen, men bestanden er stadig lille. Ørredbestanden er lidt større og... Læs mere

 

Deltag i en undersøgelse af ørredfiskeri i Isefjorden

DTU Aqua søger fiskere, der vil deltage i undersøgelsen af ørrederne i Isefjorden. Hvis du kunne tænke dig at blive nøglefisker, så tilmeld dig her... Læs mere

 

Kursus i elektrofiskeri for myndigheder

For myndigheder og konsulenter bliver der afholdt et kursus i elektrofiskeri. Læs mere

 

Signalkrebs er nu fundet i Gram Å

Den invasive signalkrebs er nu for første gang fundet i Gram Å, som er en del af Ribe Å-systemet. Læs mere

 

Film ”Ørredynglen som miljøvagt”

Ørreder trives kun i vandløb med gode miljøforhold. Derfor bruges ørreden nu som indikator for kvaliteten af de vandløb, hvor den naturligt hører hjemme... Læs mere

 

Laksen i Storå skal fremover klare sig uden udsætninger

I 70 år har der været udsat laks i Storå, men en målrettet indsats for at ophjælpe den vilde bestand betyder, at laksen nu forventes at kunne klare sig selv. Læs mere

 

Status på laksebestandene i danske vandløb

I fiskesæsonen 2015 blev der registreret det største antal fangede laks i de vestjyske vandløb, siden den obligatorisk indrapportering startede i 2009... Læs mere

 

Hvilke ørreder fanger lystfiskere i Isefjorden?

DTU Aqua og lystfiskerne undersøger ørredfangsterne i Isefjorden. Det første års data viser, at omkring hver femte ørred, som kommer på krogen, stammer... Læs mere

 

Konflikt mellem skarv og den udryddelsestruede snæbel.

Nye undersøgelser viser, at skarven æder den stærkt truede snæbel i Vidåen. Fuglen er ansvarlig for mindst 30 % af tabet af de snæbler, der er vandret... Læs mere

 

Naturlig smoltudvandring fra danske vandløb.

Årligt trækker der hundredetusindevis af ørredsmolt fra de danske vandløb ud i havet. Undersøgelser i forskellige vandløb giver nyttig information om... Læs mere

 

Fiskeri i saltvand - lokale regler.

Nye foldere beskriver lokale regler for fiskeri i saltvand. For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen... Læs mere

 

Undersøgelse af laksebestanden i Skjern Å og Omme Å.

DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks, undersøger laksebestanden i Skjern Å og Omme Å. Læs mere

 

Gibraltarstrædet er ingen hindring for ål.

Det er en myte, at ål fra Middelhavet ikke skulle kunne nå ud gennem Gibraltarstrædet og bidrage til den europæiske ålebestand, viser mærkningsforsøg Læs mere

 

Odder er hård ved ørrederne i Gudenåen.

Rovdyr spiser en stor del af ørrederne i den øvre del af Gudenåen. Ud af 18 bækørreder i DTU Aquas undersøgelse var kun én i live efter et halvt år... Læs mere

 

Ørredkort: Nyt Danmarkskort viser, at ørrederne gyder i mange vandløb.

Find dit lokale vandløb på dette nye digitale ørredkort, som giver overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred... Læs mere

 

Ørred og laks er nu ”miljøindikatorer”.

Antallet af ørred- og lakseyngel i et gydevandløb fortæller meget om vandløbets miljøtilstand. Derfor bruger Naturstyrelsen nu ørred og laks som "miljøindikator... Læs mere

 

Hjælp med at indsamle info om de unikke brakvandsgedder.

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder på kysten ved Sydsjælland, Lolland Falster og Møn. Læs mere.

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2016

Laksekvoter og fiskeregler fastsættes hvert år af DTU Aqua. Her kan du læse den forskningsfaglige baggrund for laksekvoterne for de vestjyske åer i... Læs mere

 

Fisker du i Isefjorden og vil du hjælpe forskningen?

Ørredudsætning i Isefjorden bliver undersøgt. DTU Aqua søger flere fiskere, der vil deltage i undersøgelsen. Kunne du tænke dig at blive nøglefisker... Læs mere

 

Små udsætningsål er bedst.

DTU Aqua har gennemført en undersøgelse i Roskilde Fjord, som viser, at det bedst kan betale sig at udsætte ål, som vejer 3 gram, frem for større udsætningsål... Læs mere

 

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark afholder i samarbejde med DTU Aqua et genopfriskningskursus i elektrofiskeri... Læs mere

 

Ny moniteringskutter til indre danske farvande får navn 8.1.2016

 

Gåden om kollaps af stort fiskeri er løst 8.1.2016

 

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere 8.1.2016

 

Fangstjournalen fra DTU - holder styr på dine fisketure og hjælper fiskebestandene 8.1.2016

 

Vild lakseyngel fra gydning i Storå. 10.6.2015

 

Ny viden om lakseynglens valg af levesteder. 10.6.2015

 

Det danske lakseeventyr: Fra "næsten uddød" til turistmagnet. 2.6.2015

 

DTU Aquas forskning hjælper ildsjæle til at skabe bedre forhold i danske vandløb.

 

Ørredfangster i Isefjorden bliver undersøgt. 2.6.2015

 

Fuglsang Sø – en naturperle i Herning med en imponerende fiskebestand. 24.3.2015

 

Handlingsplan for fiskeplejen 2015. 24.3.2015

 

Følg ørrederne når de vandrer fra vandløb og ud i havet

 

Følg ørrederne, når de vandrer fra Geels Å og ud i Odense Fjord. 24.3.2015

 

Laksens genetik forudsiger vindere og tabere ved klimaforandringer. 24.3.2015

 

Vådområder kan påvirke bestandene af vildfisk meget 25.2.2015

 

Vandmiljøagenter skaffer viden om miljøet i søer. 19.2.2015

 

Mangel på laksefisk i Gudenå ved Tørring. 19.2.2015

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2015. 29.1.2015

 

Hvad kan du gøre for laksen? 29.1.2015

 

Nye moser til brakvandsaborrer i Sydsjælland. 29.1.2015

Copyright © All Rights Reserved.